Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-37/23

"Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, wystawiania, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla członków zespołów badawczych w projekcie TEAM-NET dla WGGiOŚ - KC-zp.272-37/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 114,2 2023.01.16 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 123,6 2023.01.16 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 85,0 2023.01.16 63
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 91,5 2023.01.16 60
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 91,5 2023.01.16 60
Wykaz zrealizowanych usług docx 67,5 2023.01.16 62
Wzór formularza oferty docx 75,7 2023.01.16 62
wzór umowy 37 doc 153,5 2023.01.16 64
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 72,8 2023.01.16 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,5 2023.01.24 54
Informacja z otwarcia ofert doc 35,5 2023.01.24 57

Pobierz wszystkie dokumenty