Szczegóły ogłoszenia

ZP/TP-01/2023

"Dostawy mieszaniny gazów medycznych do znieczulania na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. "

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

                     

Brak dokumentów do pobrania