Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-1/23

"Dostawa 1 szt.laptopa wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-1/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 1 pdf 121,7 2023.01.16 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,2 2023.01.16 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,4 2023.01.16 23
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,8 2023.01.16 21
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2023.01.16 22
Wzór formularza oferty doc 27,3 2023.01.16 23
Wzór umowy - dostawy doc 123,5 2023.01.16 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,7 2023.01.16 23

Pobierz wszystkie dokumenty