Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-26/23

"Wynajem wysokotemperaturowego pieca rurowego na okres 22 miesięcy dla WIMiC - KC-zp.272-26/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 117,8 2023.01.16 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,4 2023.01.16 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,9 2023.01.16 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,7 2023.01.16 23
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady doc 28,5 2023.01.16 22
Wzór formularza oferty doc 28,2 2023.01.16 23
Wzór umowy - dostawy docx 41,1 2023.01.16 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 1 doc 21,6 2023.01.25 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,9 2023.01.16 24
Nowy Wzór umowy - załącznik nr 3a doc 131,0 2023.01.25 13

Pobierz wszystkie dokumenty