Szczegóły ogłoszenia

CRZP/4/2023/AZP

"Remont statku Horyzont II do przeglądu pośredniego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 133,9 2023.01.13 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,4 2023.01.19 83
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 36,4 2023.01.24 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 343,8 2023.01.13 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 271,4 2023.01.13 95
3_Specyfikacja techniczna pdf 1266,0 2023.01.13 104
4_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2023.01.13 91
5_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,8 2023.01.13 95
6_Wykaz usług doc 22,2 2023.01.13 98
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,1 2023.01.13 95
8_Wzór umowy docx 39,8 2023.01.13 98
kalkulacja ceny ZMIANA SWZ 1 xlsx 23,0 2023.01.13 99

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 pdf 292,9 2023.01.24 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 2 pdf 302,8 2023.01.24 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,3 2023.01.25 84

Pobierz wszystkie dokumenty