Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.1.2023

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania