Szczegóły ogłoszenia

ZP/1607/U/22/1

"sukcesywny odbiór, transport i utylizację (odzysk lub unieszkodliwienie) przeterminowanych odczynników chemicznych, zlewek poreakcyjnych laboratoriów (w tym również odpadów zawierających substancje niebezpieczne) oraz opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych z jednostek UAM, na okres jednego roku."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zaproszenie do składania ofert pdf 1399,4 2023.01.13 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert pdf 396,7 2023.01.23 15
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 24,8 2023.01.13 28
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 38,5 2023.01.13 31

Pobierz wszystkie dokumenty