Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-17/23

"Dostawa kamer na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,8 2023.01.13 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 106,0 2023.01.13 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 60,6 2023.01.13 31
Espd-request KC-zp.272-17-23 xml 138,1 2023.01.13 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2023.01.13 30
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 82,5 2023.01.13 30
Wyjaśnienie treści SWZ - KC-zp.272-17-23 docx 62,9 2023.01.26 12
Wzór formularza oferty doc 64,5 2023.01.13 32
Wzór umowy - dostawy doc 73,2 2023.01.13 34

Pobierz wszystkie dokumenty