Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-29/23

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do Ośrodka AGH w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) KC-zp.272-29/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 116,1 2023.01.11 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 269,5 2023.01.11 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2023.01.11 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,5 2023.01.11 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2023.01.11 29
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2023.01.11 28
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2023.01.11 33
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2023.01.11 29
Wzór umowy docx 84,0 2023.01.11 35
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2023.01.11 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2023.01.17 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2023.01.27 22
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2023.01.27 32

Pobierz wszystkie dokumenty