Szczegóły ogłoszenia

CSKDZPiM-2375/19/12/02/2022

"Dostawa i wdrożenie Systemu informatycznego klasy CTMS wraz z modułem eCRF do wspomagania procesu zarządzania badaniami klinicznymi dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w PIM MSWiA "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania