Szczegóły ogłoszenia

KA-2/151/2022

"Izolacja ścian fundamentowych, budynek W-4 (10-22) Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie – etap 1 – w formule zaprojektuj i wybuduj."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 116,0 2023.01.05 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) docx 72,4 2023.01.05 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 30,4 2023.01.05 34
Opis przedmiotu zamówienia zip 5889,9 2023.01.05 54
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 18,3 2023.01.05 27
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 50,0 2023.01.05 32
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 48,5 2023.01.05 32
Projekt umowy doc 548,5 2023.01.05 37
Wykaz osób doc 40,0 2023.01.05 28
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2023.01.05 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22,9 2023.01.05 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.01.18 47
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.01.20 61

Pobierz wszystkie dokumenty