Szczegóły ogłoszenia

CRZP/247/2022/AZP

"Wykonanie prototypu 8-kanałowego zestawu układów wejściowych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do negocjacji docx 393,3 2023.01.04 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 359,0 2023.01.04 19
2_Oświadczenie_wykonawcy_dotyczące_odrębnych_przesłanek_wykluczenia doc 387,5 2023.01.04 19
3_Wzór umowy doc 720,0 2023.01.04 19

Pobierz wszystkie dokumenty