Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-6/23

"kurs językowy 1 na 1 dla nauczycieli akademickich AGH (różne języki, różne poziomy) w ramach projektów POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 i POWR.03.05.00-00-00-Z307/17- KC-zp.272-6/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,8 2023.01.02 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 325,4 2023.01.02 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2023.01.02 27
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 262,4 2023.01.02 27
wykaz osób doc 316,5 2023.01.02 27
Wzór formularza oferty - usługi docx 265,9 2023.01.02 29
Wzór umowy - usługi doc 165,0 2023.01.02 28
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 287,5 2023.01.02 26
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 261,2 2023.01.02 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,7 2023.01.04 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.01.10 21
Informacja z otwarcia ofert doc 258,4 2023.01.10 20

Pobierz wszystkie dokumenty