Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-764/22

"Dostęp on-line do bazy organizacji normalizacyjnej oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych - KC-zp.272-764/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 133,3 2022.12.27 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 192,0 2022.12.27 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 22,7 2022.12.27 88
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2022.12.27 86
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporzą doc 46,5 2022.12.27 89
Wzór formularza oferty doc 26,8 2022.12.27 91
Wzór umowy zadanie 1 docx 37,4 2022.12.27 92
Wzór umowy zadanie 2 docx 35,2 2022.12.27 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,1 2022.12.27 91
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.01.09 83
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,6 2023.01.09 80

Pobierz wszystkie dokumenty