Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.11.2022

"Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 129,4 2022.12.22 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 35,8 2023.01.05 30
Ogłoszenie o zmianie nr 2 pdf 35,8 2023.01.09 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 125,2 2022.12.22 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 8765,9 2022.12.22 42
Formularz oferty doc 252,5 2022.12.22 38
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 83,7 2022.12.22 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,6 2022.12.22 37
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,7 2022.12.22 36
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 90,5 2022.12.22 35
Projekt umowy doc 406,5 2022.12.22 37
STWiORB pdf 159,7 2022.12.22 37
Wykaz robót budowlanych doc 227,0 2022.12.22 37
Wykaz osób doc 232,0 2022.12.22 34
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 90,5 2022.12.22 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 209,4 2023.01.05 32
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 2 doc 210,2 2023.01.09 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 214,2 2023.01.05 29
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 211,9 2023.01.09 32

Pobierz wszystkie dokumenty