Szczegóły ogłoszenia

ZP/56/2022

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1083,0 2022.12.21 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia pdf 78,7 2023.01.09 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 72,6 2022.12.21 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 43,2 2023.01.09 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,6 2023.01.24 29
załącznik nr 1 - aktualny wzór oferty xls 1131,5 2023.01.09 28
załącznik nr 4 - aktualny projekt umowy doc 127,0 2023.01.09 21

Pobierz wszystkie dokumenty