Szczegóły ogłoszenia

CSKDZPiM-2375/23/11/01/2022

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby aparatu CT Siemens Somatom go.TOP wraz z zaprojektowaniem, przebudową i doposażeniem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Ł kondygnacja 0 i -1, w ramach zadań "Adaptacja pomieszczeń w celu zainstalowania aparatu tomografii komputerowej" oraz "Przebudowa pomieszczeń w celu modernizacji Rejestracji Zakładu Usprawniania Leczniczego" "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania