Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-730/22

"dostawa urządzenia do topienia i odlewania ciśnieniowo-próżniowego w osłonie gazów obojętnych - KC-zp.272-730/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,0 2022.12.16 42

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 69,9 2023.01.11 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,9 2022.12.16 33

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,4 2023.01.10 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,6 2022.12.16 31
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2023.01.18 13
Nowy obowiązujący wzór umowy 730 docx 46,3 2023.01.10 24
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 2023_01_13 pdf 64,5 2023.01.13 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura pełna) doc 24,0 2023.01.11 20

Pobierz wszystkie dokumenty