Szczegóły ogłoszenia

174/2022

"Przebudowy pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji oraz Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii w zakresie zaprojektuj i wykonaj"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 40,3 2022.12.14 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 34,7 2022.12.29 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,2 2022.12.14 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ doc 30,8 2022.12.14 44
Formularz cenowy - załacznik nr 2 do SWZ xls 32,5 2022.12.14 52
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ doc 31,2 2022.12.14 46
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) - załacznik nr 9 do SWZ doc 27,2 2022.12.14 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - załacznik nr 5 do SWZ doc 32,8 2022.12.14 45
parametry isniejącej centrali wentylacyjnej -rehabilitacja pdf 1679,2 2022.12.14 47
Program funkcjonalno-użytkowy KARDIOLOGIA doc 193,5 2022.12.14 61
Program funkcjonalno-użytkowy — REHABILITACJA doc 210,5 2022.12.14 55
Projekt umowy - załącznik nr 10 do SWZ docx 125,8 2022.12.14 56
Rys_1_Rehabilitacja_ stan aktualny pdf 194,4 2022.12.14 56
Rys_2_Kardiochirurgia_stan aktualny pdf 242,3 2022.12.14 57
Rys_3_Kardiochirurgia_stan po zmianach pdf 246,6 2022.12.14 59
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 3 do SWZ doc 22,3 2022.12.14 44
Wykaz osób - załącznik nr 6 do SWZ doc 20,4 2022.12.14 43
Wykaz robót - załacznik nr 7 do SWZ docx 24,6 2022.12.14 45
Załącznik nr 1_Zasady środowiskowe doc 118,5 2022.12.14 44
Załącznik nr 2_Wzór oświadzczenia doc 109,0 2022.12.14 45
Załącznik nr 4 do umowy_Warunki organizacyjne docx 19,4 2022.12.14 49
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 4 do SWZ doc 24,1 2022.12.14 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,7 2022.12.29 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 23,1 2022.12.21 53
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 28,8 2022.12.29 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ekspertyza techniczna ppoż Szpital Bydgoszcz pdf 360,5 2022.12.29 36
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.01.09 38
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,8 2023.01.09 45

Pobierz wszystkie dokumenty