Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-744/22

"Modernizacja Systemu Alarmu Przeciwpożarowego w budynku Centrum Energetyki AGH w Krakowie - KC-zp.272-744/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,8 2022.12.14 102

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 37,7 2022.12.20 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 262,5 2022.12.14 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.12.14 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2022.12.14 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2022.12.14 46
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.12.14 49
Wzor umowy na roboty budowlane docx 85,2 2022.12.14 57
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,4 2022.12.14 50
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2022.12.14 48
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.12.14 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,3 2022.12.28 70

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty