Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2022

"Budowa mieszkań komunalnych zwiększających zasób nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą "

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszeniue o zamówieniu pdf 135,2 2022.12.12 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 89,4 2022.12.12 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa domki zip 81405,3 2022.12.12 51
Formularz oferty doc 93,5 2022.12.12 39
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 59,7 2022.12.12 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2022.12.12 38
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,4 2022.12.12 38
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,8 2022.12.12 38
Projekt umowy doc 224,5 2022.12.12 42
STWIOR pdf 482,5 2022.12.12 37
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2022.12.12 40
Wykaz osób doc 46,0 2022.12.12 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,5 2022.12.12 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 56,3 2022.12.23 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2022.12.29 38
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2022.12.29 42

Pobierz wszystkie dokumenty