Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2022

"Budowa mieszkań komunalnych zwiększających zasób nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą "

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszeniue o zamówieniu pdf 135,2 2022.12.12 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 89,4 2022.12.12 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa domki zip 81405,3 2022.12.12 125
Formularz oferty doc 93,5 2022.12.12 118
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 59,7 2022.12.12 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2022.12.12 110
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,4 2022.12.12 116
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21,8 2022.12.12 115
Projekt umowy doc 224,5 2022.12.12 117
STWIOR pdf 482,5 2022.12.12 104
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2022.12.12 113
Wykaz osób doc 46,0 2022.12.12 115
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 21,5 2022.12.12 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 56,3 2022.12.23 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2022.12.29 105
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2022.12.29 118

Pobierz wszystkie dokumenty