Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.24.2022.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00489169_01 pdf 146,9 2022.12.12 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 70,9 2022.12.12 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 28,6 2022.12.12 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,5 2022.12.12 79
Projekt budowlany pdf 2722,0 2022.12.12 85
Projekt docelowej organizacji ruchu pdf 277,1 2022.12.12 88
Projektowane postanowienia umowy na roboty budowlane docx 52,7 2022.12.12 78
Przedmiar robót pdf 116,7 2022.12.12 76
STWiOR pdf 452,6 2022.12.12 84
Wykaz osób doc 21,4 2022.12.12 84
Wykaz robót budowlanych doc 25,8 2022.12.12 76
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,2 2022.12.12 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2022.12.12 75

Pobierz wszystkie dokumenty