Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-73-2022

"Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem ukłądu SZR oraz modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV , transformatorów wraz z instalacją baterii kondensatorów na terenie Szpitala im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania