Szczegóły ogłoszenia

CSKDZPiM-2375/25/11/01/2022

"Usługa w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania