Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.106.2022.ŁZ

"Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 115,6 2022.12.06 85

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 41,1 2022.12.15 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 88,5 2022.12.06 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2022.12.06 50
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,0 2022.12.06 51
proj bud pdf 65937,7 2022.12.06 81
proj. tech. przyłącze wodociag pdf 24470,9 2022.12.06 53
STWiOR zip 5727,4 2022.12.06 52
tom1 pdf 41837,4 2022.12.06 88
tom2 pdf 29111,1 2022.12.06 83
tom3 pdf 73944,7 2022.12.06 80
tom4 pdf 35818,7 2022.12.06 86
tom5 pdf 15962,0 2022.12.06 58
Wykaz robót budowlanych doc 23,8 2022.12.06 58
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,9 2022.12.06 51
Wzór umowy na roboty budowlane doc 174,0 2022.12.06 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 50,9 2022.12.15 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 39,5 2023.01.10 45
Informacja z otwarcia ofert doc 40,1 2023.01.11 47

Pobierz wszystkie dokumenty