Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-663/22

"Dostawa laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-663/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 663 pdf 115,4 2022.11.25 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna dot 63,2 2022.11.25 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,8 2022.11.25 91
Jednolity europejski dokument zamówienia dot 68,7 2022.11.25 93
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady doc 47,0 2022.11.25 90
Wzór formularza oferty dot 27,9 2022.11.25 93
Wzór umowy - dostawy dot 41,1 2022.11.25 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2022.11.25 89
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2023.01.02 60
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2023.01.02 70
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 22,6 2022.12.19 72
Sprostowanie 1 pdf 66,1 2022.12.19 75

Pobierz wszystkie dokumenty