Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.104.2022.MT

"Usługa grupowego pakietu opieki medycznej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,9 2022.11.24 13

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,6 2022.12.01 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 72,3 2022.11.24 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 65,3 2022.11.24 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,3 2022.11.24 12
Projekt umowy docx 74,3 2022.11.24 16
Wzór Formularza oferty docx 34,5 2022.11.24 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 40,2 2022.12.01 7

Pobierz wszystkie dokumenty