Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.104.2022.MT

"Usługa grupowego pakietu opieki medycznej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,9 2022.11.24 111

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,6 2022.12.01 95
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 39,6 2022.12.06 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 72,3 2022.11.24 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 65,3 2022.11.24 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,3 2022.11.24 105
Projekt umowy docx 74,3 2022.11.24 105
Wzór Formularza oferty docx 34,5 2022.11.24 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 47,1 2022.12.06 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 35,9 2022.12.13 90
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 40,2 2022.12.01 103

Pobierz wszystkie dokumenty