Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-691/22

"świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników AGH oraz badania pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych w roku 2023-- KC-zp.272-691/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 107,3 2022.11.24 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 67,9 2022.11.24 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa docx 32,7 2022.11.24 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2022.11.24 20
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2022.11.24 20
Wzór formularza oferty - usługi docx 23,4 2022.11.24 19
Wzór umowy - usługi doc 124,5 2022.11.24 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.12.02 5
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.12.02 4

Pobierz wszystkie dokumenty