Szczegóły ogłoszenia

156/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów diagnostycznych, odczynników, worków rozpuszczalnych do bielizny, worków na zwłoki, pojemników na materiał diagnostyczny"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 48,4 2022.11.23 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2022.11.23 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,5 2022.11.23 11
Formularz cenowy xlsx 33,7 2022.11.23 19
Formularz oferty xlsx 14,8 2022.11.23 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,9 2022.11.23 11
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,1 2022.11.23 10
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,8 2022.11.23 10
projekt umowy docx 551,8 2022.11.23 14
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.11.23 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.11.23 10

Pobierz wszystkie dokumenty