Szczegóły ogłoszenia

167/2022

"dostawy sukcesywne produktów leczniczych Cladribinum w programach leczniczych oraz chemioterapii na okres 3 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Pobierz wszystkie dokumenty