Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-700/22

"kurs nauki języka angielskiego - na różnych poziomach zaawansowania - dla pracowników administracyjnych i zarządzających Uczelni realizowany w ramach projektu ZPR AGH- KC-zp.272-700/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,7 2022.11.22 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 315,0 2022.11.22 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.11.22 19
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 261,9 2022.11.22 20
wykaz osob docx 264,5 2022.11.22 19
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,6 2022.11.22 19
Wzór formularza oferty - usługi docx 264,6 2022.11.22 21
Wzór umowy - usługi doc 370,5 2022.11.22 25
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 287,0 2022.11.22 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,6 2022.11.22 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 256,9 2022.11.24 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 255,1 2022.11.30 15
Informacja z otwarcia ofert doc 257,5 2022.11.30 8

Pobierz wszystkie dokumenty