Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-666/22

"Dostawa materiałów narzędziowych dla WIMiR - KC-zp.272-666/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 106,8 2022.11.22 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) dot 60,1 2022.11.22 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału dot 27,6 2022.11.22 27
Wzór formularza oferty docx 33,2 2022.11.22 28
Wzór umowy - dostawy dot 37,5 2022.11.22 28

Pobierz wszystkie dokumenty