Szczegóły ogłoszenia

AZP-261-50/2022

"Dostawa oprogramowania do analizy danych uzyskanych metodami bioobrazowania z zaawansowanymi możliwościami przetwarzania danych w trybie wsadowym"

Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

                     

Brak dokumentów do pobrania