Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-74/22

"Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 106,4 2022.11.21 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 461,0 2022.11.21 12
unieważnienie postępowania pdf 201,4 2022.11.30 8
Zał. 1 do SWZ - formularz oferty doc 181,0 2022.11.21 11
Zał. 2 do SWZ - formularz cenowy xlsx 25,9 2022.11.21 15
Zał. 3a do SWZ - oświadczenie Wykonawcy doc 127,0 2022.11.21 10
Zał. 3b do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 128,5 2022.11.21 10
Zał. 4 do SWZ - świadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 132,0 2022.11.21 12
Zał. 5 do SWZ - PPU pdf 274,4 2022.11.21 10

Pobierz wszystkie dokumenty