Szczegóły ogłoszenia

CRZP/220/2022/AZP

"Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP I i pomieszczenia łącznika - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 142,9 2022.11.18 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,2 2022.12.02 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 344,3 2022.11.18 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 268,4 2022.11.18 22
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2022.11.18 21
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,6 2022.11.18 22
4_Wykaz osób doc 21,8 2022.11.18 23
5_Wykaz robót budowlanych doc 22,5 2022.11.18 24
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,7 2022.11.18 20
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,4 2022.11.18 20
8_Dokumentacja techniczna zip 72370,4 2022.11.18 37
9_Wzór_umowy_zmiana SWZ nr 1 docx 84,7 2022.11.18 25
Wyjaśnienie do pytania nr 2 zip 844,7 2022.12.02 3
zal_nr_6 do umowy_karta_gwarancyjna docx 25,8 2022.12.02 3

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 335,2 2022.12.02 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 378,0 2022.11.23 21
Wyjaśnienie treści SWZ 2 pdf 1708,9 2022.12.02 3

Pobierz wszystkie dokumenty