Szczegóły ogłoszenia

CRZP/228/2022/AZP

"Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14- powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00446613.01 pdf 94,3 2022.11.18 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 588,0 2022.11.18 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 317,5 2022.11.18 33
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2022.11.18 33
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 86,0 2022.11.18 30
4_Wzór umowy doc 81,5 2022.11.18 30
5_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 353,3 2022.11.18 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 367,4 2022.11.28 30

Pobierz wszystkie dokumenty