Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-659/22

"Dostawa wraz z montażem serwera plików montowanego do szafy serwerowej na potrzeby WGGiOŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,3 2022.11.18 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 64,1 2022.11.18 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2022.11.18 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,7 2022.11.18 20
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,5 2022.11.18 24
Wzór formularza oferty doc 30,9 2022.11.18 25
Wzór umowy - dostawy doc 36,3 2022.11.18 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.11.18 22

Pobierz wszystkie dokumenty