Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.100.2022.JP

"Stacje robocze (kpmutery PC) 3 zestawy oraz komputer przenośny dla Wydziału Zarządzania"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,9 2022.11.18 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,1 2022.11.18 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.11.18 106
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2022.11.18 104
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 30,5 2022.11.18 103
Wzór oferty na dostawy doc 45,9 2022.11.18 102
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2022.11.18 103
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 47,4 2022.11.18 103
Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 44,2 2022.11.18 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 35,2 2022.12.22 82
Informacja z otwarcia ofert doc 36,9 2022.12.22 107

Pobierz wszystkie dokumenty