Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.100.2022.JP

"Stacje robocze (kpmutery PC) 3 zestawy oraz komputer przenośny dla Wydziału Zarządzania"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,9 2022.11.18 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,1 2022.11.18 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.11.18 15
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2022.11.18 15
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 30,5 2022.11.18 15
Wzór oferty na dostawy doc 45,9 2022.11.18 15
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2022.11.18 15
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 47,4 2022.11.18 15
Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 44,2 2022.11.18 15

Pobierz wszystkie dokumenty