Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/83/2022

"Zestawy odczynnikowe do oznaczeń: w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, białek specyficznych metodą nefelometryczną oraz testy genetyczne."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,4 2022.11.18 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 59,8 2022.11.18 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 63,0 2022.11.18 18
zał. nr 2 - formularz cenowy docx 34,4 2022.11.18 19
zał. nr 3 - JEDZ docx 68,5 2022.11.18 17
zał. nr 4a - wzór umowy docx 47,6 2022.11.18 18
zał. nr 4b - wzór umowy docx 49,9 2022.11.18 17
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczen docx 33,6 2022.11.18 17

Pobierz wszystkie dokumenty