Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.17.2022

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej poprzez odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego (przepompowni) w miejscowości Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie pdf 135,6 2022.11.17 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 1169,7 2022.11.17 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 do SWZ - PFU pdf 18479,8 2022.11.17 140
załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy docx 40,0 2022.11.17 120
załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenia spełnienia warunków doc 35,5 2022.11.17 104
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenia art. 117 doc 48,5 2022.11.17 108
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz_robot_budowlanych docx 36,1 2022.11.17 115
załącznik nr 6 do SWZ- wykaz_osob docx 35,5 2022.11.17 117
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2022.11.17 117
załącznik nr 8 do SWZ - IPU docx 67,4 2022.11.17 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przenaczyc_na_sfinansowanie_za pdf 529,7 2022.12.07 115
informacja_z_otwarcia_ofert pdf 540,5 2022.12.07 139
ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 54,7 2022.12.13 22

Pobierz wszystkie dokumenty