Szczegóły ogłoszenia

KC-zp 272-638/22

"Dostawa laptopa dla WIMiC KC-zp 272-638/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 100,4 2022.11.15 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 55,8 2022.11.15 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 24,1 2022.11.15 20
Wzór formularza oferty docx 24,5 2022.11.15 21
Wzór umowy - dostawy docx 32,3 2022.11.15 20

Pobierz wszystkie dokumenty