Szczegóły ogłoszenia

FER.271.26.2022

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimy 2022/2023"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2022.11.15 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - zimowe utrzymanie dróg doc 57,1 2022.11.15 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2022.11.15 12
Formularz ofertowy doc 49,5 2022.11.15 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2022.11.15 13
wzór umowy doc 56,0 2022.11.15 13

Pobierz wszystkie dokumenty