Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.28.2022

"Termomodernizacja stropodachów i wymiana połaci okiennej w Pawilonie Odnowy Biologicznej, Kompleksu K- 5752 przy ul.Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania