Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-680/22

"dostawa materiałów reklamowych na potrzeby WIEiT - KC-zp.272-680/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,1 2022.11.15 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 2370,3 2022.11.15 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2022.11.15 35
Wzór formularza oferty doc 33,5 2022.11.15 36
Wzór umowy - dostawy doc 44,4 2022.11.15 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 - zmiany SWZ 1 doc 64,8 2022.11.21 32
Wyjaśnienie treści SWZ 2 - zmiany SWZ 2 doc 440,4 2022.11.23 29
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 23,8 2022.11.23 24
Wyjaśnienie treści SWZ 4 - zmiany SWZ 3 doc 391,4 2022.11.23 26
Wyjaśnienie treści SWZ 5 - zmiany SWZ 4 doc 113,4 2022.11.23 28

Pobierz wszystkie dokumenty