Szczegóły ogłoszenia

KA-2/133/2022

"Remont laboratorium nr 537 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 118,8 2022.11.15 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 62,5 2022.11.15 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 29,4 2022.11.15 80
Opis przedmiotu zamówienia zip 14074,3 2022.11.15 104
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,2 2022.11.15 80
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 55,0 2022.11.15 84
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 53,0 2022.11.15 78
Projekt umowy doc 393,0 2022.11.15 90
Wykaz osób doc 40,0 2022.11.15 85
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2022.11.15 87
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 25,9 2022.11.15 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,5 2022.11.17 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.11.30 104
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.11.30 149

Pobierz wszystkie dokumenty