Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-688/22

"Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-688/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,4 2022.11.14 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 281,5 2022.11.14 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.11.14 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,5 2022.11.14 128
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2022.11.14 121
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.11.14 123
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2022.11.14 134
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2022.11.14 129
Wzór umowy docx 87,0 2022.11.14 134
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.11.14 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.11.29 117
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.11.29 126

Pobierz wszystkie dokumenty