Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-671/22

"Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla IDUB- KC-zp.272-671/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,8 2022.11.14 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna docx 73,5 2022.11.14 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 27,0 2022.11.14 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2022.11.14 24
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 47,5 2022.11.14 24
Wzór_formularza_oferty doc 31,3 2022.11.14 24
Wzór_umowy_-_dostawy doc 35,3 2022.11.14 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2022.11.14 22
ogłoszenie pdf 121,5 2022.11.14 23

Pobierz wszystkie dokumenty