Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-55/22

"Dostawa i uruchomienie systemu do rejestracji i monitoringu temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania leków, krwi i odczynników"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania