Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/21/22/M

"Usługa odbioru i utylizacji odpadów poszpitalnych niebezpiecznych tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodzie: 180103*, 180102*, 180109, 180182*, 150110*."

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 129,0 2022.11.10 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 63,1 2022.11.10 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1. - formularz ofertowy docx 31,2 2022.11.10 68
Zał. 2. - OPZ pdf 211,3 2022.11.10 72
Zał. 3 - wzór umowy pdf 372,8 2022.11.10 67
Zał. 4 - formularz cenowy docx 17,4 2022.11.10 73
Zał.10. - ośw. o zatudnieniu doc 31,5 2022.11.10 72
Zał.11 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 19,2 2022.11.10 69
Zał.13 - wykaz części zamówienia dla Podwykonawcy docx 24,1 2022.11.10 67
Zał.5 - oświadczenie o speł. warun. w post. docx 18,7 2022.11.10 68
Zał.6 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 20,5 2022.11.10 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,4 2022.11.18 66
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2022.11.18 66

Pobierz wszystkie dokumenty