Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-675/22

"dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-675/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 106,4 2022.11.09 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 60,9 2022.11.09 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału dot 27,8 2022.11.09 19
Wzór formularza oferty doc 28,4 2022.11.09 17
Wzór umowy - dostawy doc 46,8 2022.11.09 17

Pobierz wszystkie dokumenty